CÔNG NHÂN SẢN XUẤT CHẶT, MAY, GÒ

Mức lương trên 5.000.000đ/tháng