NHÂN VIÊN BẢO TRÌ MÁY MAY

Mức lương trên 5.000.000đ/tháng