NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG

Mức lương: 7.000.000đ – 12.000.000đ